Top trendy v obrábaní VIII

Top trendy v obrábaní VIII

Odborné časopisy Stroje a mechanizace

TOP TRENDY v obrábaní č. VIII plynulo nadväzujú na všetky predchádzajúce vydania. Pokým siedmy diel bol venovaný trendom v náradí a v nástrojoch, TOP TRENDY v...  Více

72 Kč Cena vč. DPH

? Jak číst e-magazíny?