Maja Lunde

Maja Lunde je norská spisovatelka, která se proslavila zejména svými romány s ekologickou tematikou. Její kniha "Dějiny včel" zkoumá vztahy mezi lidmi a přírodou napříč různými časovými obdobími a byla přeložena do mnoha jazyků. Lunde často píše o dopadech lidské činnosti na životní prostředí, což činí její díla aktuálními a důležitými.