EKO bývanie/bydlení

Časopis EKO bývanie/bydlení

Stavajte a bývajte v súlade s prírodou. Publikácia EKO bývanie je určená individuálnym stavebníkom, odbornej aj laickej verejnosti so záujmom o ekonomickú a ekologickú náročnosť bývania. Cieľom publikácie je informovať o nových formách využitia tradičných energetických zdrojov a o možnostiach použitia alternatívnych zdrojov tak, aby bolo zrejmé, aké finančné úspory môže majiteľ domu či bytu dosiahnuť rozumným hospodárením s energiami.